dinsdag 3 augustus 2010

1919 - 1921

King Albert 1
Liberation stamps.

165 ) 1 cent
-

166 ) 2 cent
-

167 ) 5 cent
-

168 ) 10 cent
-

169 ) 15 cent
-

170 ) 20 cent
-

171 ) 25 cent
-

172 ) 35 cent
-

173 ) 40 cent
-

174 ) 50 cent
-

175 ) 1 fr.
-

176 ) 2 fr.
-

177 ) 5 fr.
-

178 ) 10 fr.
-

Olympic Games from Antwerpen 1920.

179 ) 5 cent + 5 cent
-

180 ) 10 cent + 5 cent
-

181 ) 15 cent + 5 cent
-

City hall from Dendermonde.

182 ) 65 cent
-

King Albert 1

183 ) 3 cent
-

Overprint.

184 ) 20 cent op 5 cent
-


185 ) 20 cent op 10 cent
-

186 ) 20 cent op 15 cent
-

King Albert 1

187 ) 50 cent
-

overprint.

188 ) 55 cent op 65 cent
-

182 and 188
-

For the disabled Veterans.

189 ) 20 cent + 20 cent

Geen opmerkingen:

Een reactie posten